Slide

Christi Gadd

Kliniese Sielkundige Faerie Glen Garsfontein Preotria Oos
Christi Gadd Clinical Psychologist

Ek is ‘n Psigoterapeut en Kliniese Sielkundige geleë in Faerie Glen Garsfontein Pretoria Oos. Ek is passievol oor interpersoonlike verhoudinge. Ek vind die menslike kondisie met al sy vreugdes, teleurstelling, pyn, verliese, groei en oorwinning fasinerend.

Ek praktiseer vanaf die Satori Health Centre in Garsfontein, Pretoria-Oos. Ek is by die Health Professions Council of South Africa as ‘n onafhanklie Kliniese Sielkundige geregistreer.

My Passie

‘n Liefde vir my werkslewe en om vervuld te voel in my alledaagse lewe is ‘n noodsaaklike komponent vir my om gelukkig, geanker en gefokus te voel in my lewe. Een aspek van my werk wat vir my diep vervulling bring is die voorreg om beide my hart en my kop in harmonie te gebruik terwyl ek werk.

Aan die een kant, is die bou van ‘n empatiese, ondersteunende verhouding tydens kliente se seerste en donkerste tye, maar ook die deel van hulle vreugdes en oorwinnings. Aan die ander kant, die analise van hul struikelblokke in ‘n logiese en sistematiese manier en die integrasie daarvan met my wetenskaplike verstaan van menslike interaksie. Sodoende kan ek ‘n holistiese prentjie en wetenskap gebaseerde behandelingsplan ontwikkel.

My Terapeutiese Aanslag

Ek vind dat ‘n Geïntegreërde Interaksionele Aanslag gebaseer op Persoonsgesentreerde Beginsels en ‘n Ekosistemiese Fondasie my toe rus met ‘n lens waardeur ek  kliente se struikelblokke analities kan formuleer, maar empaties kan kolaboreer om die struikelblokke aan te spreek. Interaksionele Psigoterapie fokus op die fasilitasie van effektiewe, volhoubare, en vervullende verhoudinge. Hierdie aanslag laat my toe om dan ‘n tegniek gepas vir elke klient se individuele behoeftes te kies. Sodoende word hul fasiliteer tot introspeksie en om ondersoek in te stel in hoe hul met hul omgewing te werk gaan.

Ek maak, onder andere, gebruik van die volgende tegnieke:

 • Persoon Gesentreerde Psigoterapie
 • Eksistentiële Terapie
 • Kognitiewe Gedragsterapie
 • Neuropsigoterapie
 • Brainspotting
 • Strategiese Terapie
 • Familie Sisteemsterapie
 • Kommunikasie Opleiding
 • Ontspanningsopleiding
 • Emosionele Vaarhigheidsopleiding
 • Sielkundige Assessering
Areas van Belangstelling

‘n Volgende komponent noodsaaklik to my sin van vervulling, is verskeidenheid. Gevolglik, bied my prakryk ‘n speltrum van dienste:

My dienste is beskikbaar in English and Afrikaans.

I am a lighthouse, rather than a lifeboat. I do not rescue, but instead help others to find their own way to shore.

SATORI HEALTH CENTRE

Die Satori Health Centre is ‘n luukse, integrerende welstand sentrum wat klem lê op die verhouding tussen die kwaliteit van ons interpersoonlike verhoudinge en ons emosionele welstand.

“Satori” is ‘n Japanese term vir “a moment of enlightenment” en “seeing into one’s true nature”. Ons gesamentlike doel is om persoonlike groei te fasiliteer deur ‘n spasie van genesing te skep waar jy jou eie oomblik van helderheid kan vind.

Die praktyk is gebou op die beginsels van warmte, empatie, The practice strongly stands on the pillars of warmth, empathy, egtheid en onvoorwaardelike aanvaarding. Elke persoon word bygestaan met ‘n bewustheid dat hulle deel vorm van ‘n groter sisteem waar die kwaliteit  van hul interpersoonlike verhoudinge ‘n integrale deel van hul struikelblokke vorm.

Die praktyk se visie is om die gemeenskap te dien met ‘n holistiese, geïntegreerde, multidisiplinêre diens.

Ons is te 633 Windsor Road, GarsfonteinPretoria Oos geleë– stapafstand van Hoërskool Garsfontein en Atterbury Value Mart. Dit is ook ‘n a paar minute se ry vanaf Faerie Glen, MenlynOlympus, en Moreleta Park.

Vir meer inligting oor ons span, loer gerus na www.satorihealthcentre.com

I relate, therefore I am. Thus, how I impact on you and how you impact on me determine the nature and quality of our being.

Prof. Charl Vorster

EQUILIBRIUM FORENSIC PSYCHOLOGY

Ek is mede-eienaar en direkteur van Equilibrium Forensic Psychology, ‘n regsmediese evaluasie en assessering maatskapy.

Elke verslag word holisites evalueer deur ‘n sielkundige wat daaraan toegeken is op gronde van hul ekspertise en spesifieke areas van belangstelling toepaslik to die saak en die regsvraag wat aan die sielkundige gestel is.

Vir meer inligitng, besoek gerus http://equilibriumpsych.co.za 

WERKSGESKIEDENIS

Waar ek vandag is, is die produk van verskeie betekenisvolle ervarings in verskeie kontekste. Ek ag die volgende ervaringe as merkwaardig in die ontwikkeling van my verstaan van die kompleksiteite van die menslike kondisie:

2018 - Present

Director
Equilibrium Forensic Psychology

2014 - Present

Clinical Psychologist
Christi Gadd Clinical Psychology

2014 - Present

Practice Manager
Satori Health Centre

2018

Guest Lecturer:
Intellectual Assessments
MA Clinical Psychology
University of Pretoria

2018

Guest Lecturer:
Neuropsychology
MA Clinical & Counselling Psychology
University of Johannesburg

2018

Guest Lecturer:
Neuropsychology
MA Clinical & Counselling Psychology
University of Pretoria

2013 - 2017

Training & Supervising Clinical Psychologist
1 Military Hospital

2016 - 2017

Associate Clinical Psychologist
Bloye Neuropsychology

2016 - 2017

Research Supervisor
UNISA

2014

Guest Lecturer:
Psychodiagnostics
MA Clinical Psychology
University of Pretoria

2012

Community Service Clinical Psychologist
1 Military Hospital

2011

Research Officer
HeXor

2010

Intern Clinical Psychologist
Dr George Mukhari Academic Hospital

2008

Research Assistant
Aurum Institute for Health Research

2008

Volunteer
Tsoga Reconnect Foster Care

Vir meer inligting oor hierdie ervaringe, besoek gerus my LinkedIn profile.

OPLEIDING

Ek bou daagliks op die fondasie gelê deur die opleiding hieronder:

2018

Foundations of Medicolegal Practice
South African Medicolegal Association (SAMLA)
UCT Law@Work

2019 - Current

Practical Training in Medicolegal Practice
South African Medicolegal Association (SAMLA)
UCT Law@Work

Current

Peer Credentialing
South African Clinical Neuropsychology Association (SACNA)

2011

MSc Clinical Psychology
University of Limpopo – Medunsa Campus

2008

BSocSci (Hons) Psychology
University of Pretoria

2007

BSc Human Physiology, Genetics & Psychology
University of Pretoria.

ASSOSIASIES

Ek onderhou my professionele ontwikkeling deur lidmaatskap aan die volgende organisasies:

AKADEMIESE BYDRAE

Ek het ‘n diep liefde vir die akademie en het die volgende akademiese bydrae publiseer:

PROFESSIONELE ONTWIKKELING

Ek het ook die volgende werkswinkels en kursusse bygewoon in die ontwikkeling van verdere professionele vaardighede:

SEKULÊRE PUBLIKASIES

Die bewusmaking van sielkunde en die hulprbonne wat beskikbaar is, is ‘n saak naby aan my hart. Ek het gevolglik die volgende sekulêre publikasie bygedra: Psychoeducation and creating awareness for causes close to my heart is also one of my priorities, as such I’ve contributed to the following secular publications: