Christi Gadd

PS 0016947         PR 0535826

Epos: practice@christigaddpsychology.co.za
Sel: +27(0)82 594 4645

Ek is ‘n psigoterapeut en kliniese sielkundige in Pretoria met ‘n passie vir menseverhoudinge.

Ek werk tans voltyds by 1 Militêre Hospitaal, waar ek verantwoordelik is vir die neurologiese rehabilitasiesaal asook die supervisie en opleiding van aspirant kliniese sielkundiges.

Na-ure is ek beskikbaar vir privaat konsultasies by die Satori Sentrum vir Interaksionele Gesondheid in Garsfontein, Pretoria Oos. My praktyk is gerieflik geleë naby Faerie Glen, Olympus, Moreleta Park en Menlyn. Ek is by die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika as ‘n onafhanklike kliniese sielkundige geregistreer.

Ek werk graag met volwassenes, tieners, verhoudinge en/of families om hulle te help met die hantering van die uitdagings wat hulle tans in die gesig staar.

Ek het ervaring met kliente vanuit verskeie ouderdom-, geslags-, geloofs- en kulturele orientasies. Ek het ook ervaring met ‘n verskeidendheid van struikelblokke insluitend lewensbestuur leiding, mediese kondisies en psigiatriese diagnoses.

Die brein en die manier waarop dit ons gedrag reguleer fassineer my. Ek bied psigoterapie  aan  persone met breinbeserings en hul families met die fokus op die aanpassing en  impak van so ‘n besering. Ek bied ook assessering van die omvang en fyner nuanse van die breinbesering.

Ek werk vanuit ‘n Geïntegreerde Interaksionele Benadering (Toegepaste Sisteemteorie) wat trek uit verskeie terapeutiese benaderings en tegnieke. Interaksionele psigoterapie fasiliteer die vorming en instandhouding van effektiewe, volhoubare, en bevredigende verhoudings. Die benadering laat my toe om ‘n geskikte tegniek, gebaseer op die individuele behoeftes van elke kliënt te kies.

My dienste is in Afrikaans en Engels beskikbaar.

Opleiding

20112011

MSc Kliniese Sielkunde
Univeristeit van Limpopo – Medunsa Kampus

20082008

BSocSci (Hons) Sielkunde
Universiteit van Pretoria.

20072007

BSc Mensfisiologie, Genetika & Sielkunde
University van Pretoria.

CurrentCurrent

Peer Credentialing
South African Clinical Neuropsychology Association

Assosiasies

Publikasies

Satori Sentrum vir Interaksionele Gesondheid

Die Satori Sentrum vir Interaksionele Gesondheid is ‘n luukse, geïgreerde gesondheidssentrum gefokus op die verhouding tussen die kwaliteit van ons interpersoonlike verhoudinge en ons emotionele welstand.

“Satori” is ‘n Japanese woord vir ‘n “oomblik van helderheid” of om “die waarheid van jou eie wese te sien”. Ons gesamentlike doel is dus om persoonlike groei en genesing te fasiliteer deur jou toe te laat om jou eie oomblik van helderheid te vind.

Die praktyk is gegrond op ‘n fondasie warmte, empaties, eerlikheid en onvoorwaardelike aanvaarding. Elke individu word verstaan met ‘n bewustheid van hoe hulle funksioneer as deel van ‘n groter sisteem waar die natuur en kwaliteit van hul interpersoonlike verhoudinge ‘n intregrale deel van hul struikelblokke vorm.

Die visie van die praktyk is om ‘n hoë kwaliteit, holistiese, geïgreerde diens te bied.

Ons is geleë by 633 Windsor Road, Garsfontein, Pretoria – stapafstand van Hoërskool Garsfontein en ‘n paar minute se ry vanaf Faerie Glen, Menlyn, Olympus en Moreleta Park.

“I relate, therefore I am. Thus, how I impact on you and how you impact on me determine the nature and quality of our being.”

Prof Charl Vorster