skip to Main Content

About me

Ek is ‘n Kliniese Sielkundige en Neurosielkundige met ‘n passie vir mense en hul verhoudinge. Die mensdom met al  die vreugde, hartseer en beproewinge op ons paaie laat my in verwondering reflekteer oor wat dit beteken om ten volle mens te wees

My praktyk is gebaseer in die Satori Health Centre in Garsfontein, Pretoria-Oos. Ek is geregistreerd met die Gesondheidsraad van Suid Afrika as ‘n onafhanklike Kliniese Sielkundige en Neurosielkundige.

BOOK NOW
Kliniese Sielkundige Neurosielkundige Christi Gadd
Kliniese Sielkundige Neurosielkundige Christi Gadd

Om vervulling te ervaar in my daaglikse werkslewe, is vir my van kardinale belang om gelukkig en geanker te voel. Een aspek van my werk wat my diep vervuld laat voel, is die geleentheid om beide my kop en my hart in harmonie te gebruik.

Ek is passievol daaroor om ‘n empatiese verhouding te bou. Dit is vir my ‘n voorreg om saam met mense te stap deur hul seerste, donkerste en skrikwekkendste plekke, maar ook om in hul vreugdes en oorwinninge te deel.

Ek geniet dit ook om hul uitdagings op ‘n logiese en sistematiese wyse te analiseer, en te koppel aan ‘n wetenskaplike begrip van menslike interaksie om ‘n holistiese begrip van die persoon en hul uitdaging te konstrueer.

“The best work you’ll ever do is working on you.”

Robin Sharma

Ek vind dat ‘n Geïntegrerende Interaksionele Benadering, gegrond op Persoongesentreerde beginsels en ‘n Ekosistemiese fondasie vir my ‘n raam bied waardeur ek begrip van kliënte se uitdagings kan balanseer met ‘n aktiewe, analitiese proses waar ons saam werk om hul struikelblokke aan te spreek.

Interaksionele psigoterapie fokus daarop om effektiewe, volhoubare en bevredigende verhoudings te fasiliteer. Gebaseer op die individuele behoeftes van elke kliënt ondersoek ons saam hoe hulle met hul omgewing omgaan.

Kliniese Sielkundige Neurosielkundige Christi Gadd
Kliniese Sielkundige Neurosielkundige Christi Gadd

Ek floreer op verskeidenheid in my praktyk.

Sodanig inkorporeer ek verskeie areas van belangstelling:

My Professionele Reis

Experience

 • 2014 – Hede: Privaat Praktyk, Christi Gadd Kliniese Sielkundige & Neurosielkundige
 • 2018 – Hede: Direkteur, Equilibrium Forensiese Sielkunde
 • 2022: Gasdosent: Volwasse en Geriatriese Psigopatologie, Universiteit van Pretoria
 • 2018: Gasdosent: Neurosielkundige Assessering, Universiteit van Johannesburg
 • 2018: Gasdosent: Neurosielkundige Assessering, Universiteit van Pretoria
 • 2016 – 2017: Assosiaat Kliniese Sielkundige, Elton Bloye Neurosielkunde
 • 2014: Gasdosent: Psigodiagnose & Neurokognitiewe Assessering, Universiteit van Pretoria
 • 2012 – 2017: Kliniese Sielkundige 1 Militêre Hospitaal, Suid Afrikaanse Nationale Weermag
 • 2010: Intern Kliniese Sielkundige, Dr George Mukhari Akademies Hospitaal & Weskoppies Psigiatriese Hospitaal

Academic Qualifications

 • 2012 MSc Kliniese Sielkunde – Universiteit van Limpopo, Medunsa Kampus
 • 2009 BSocSci (Hons) Sielkunde – Universiteit van Pretoria
 • 2008 BSc Mensfisiologie, Genetika & Sielkunde – Universiteit van Pretoria

Lees meer oor my werskgeskiedenis op my LinkedIn profiel.

Kliniese Sielkundige Neurosielkundige Christi Gadd
Back To Top